Природа

Суусамырдын жаныбарлар дүйнөсү. Суусамырда жаныбарлардан аюу, илбирс,  жапайы чочко (доӊуз), элик, карышкыр, түлкү, коен, кашкулак, суур (кызыл суур), сүлөөсүн, суусар (эки түрү бар-сууда жана кургакта жашаган), кекилик, чил, жылаандар (кара-чаар, бозомтук жана сары жылан), балыктар (жилингир (форель), алабуга (окунь), тоо көк чаары (горный асман), каӊылтыр (сазан), ит чабактар (тибет ит чабагы) кездешет.

Суусамырдын өсүмдүктөр дүйнөсү. Суусамыр өрөөнү жапайы өсүмдүктөргө бай. Суусамырда жапалак арча, четин, табылгы, тал, кайыӊ, жапайы терек, шилби, алтыгана, карагат, кожогат, чычырканак, долоно, кара жыгач, моюл (черемуха), ышкын, кымыздык жана 40 ашык даары чөптөрдүн түрү өсөт.